تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم
تو را به خاطر عطر نان گرم
برای برفی که آب می شود دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم
برای اشکی که خشک شد و هيچ وقت نريخت
لبخندی که محو شد و هيچ گاه نشکفت دوست می دارم

تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم
برای پشت کردن به آرزوهای محال
به خاطر نابودی توهم و خيال دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به خاطردود لاله های وحشي
به خاطر گونه ی زرين آفتاب گردان
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که نديده ام دوست می دارم
تو را برای لبخند تلخ لحظه ها
پرواز شيرين خا طره ها دوست می دارم

تو را به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم ديد دوست می دارم
اندازه قطرات باران، اندازه ی ستاره های آسمان دوست می دارم
تو را به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام... دوست می دارم
تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زيسته ام... دوست می دارم
برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب مي شود و
برای نخستين گناه...
تو را به خاطر دوست داشتن... دوست می دارم
تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم... دوست می دارم

 

+پل الوار
+ ترجمه احمد شاملو

+ برای امروزم

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت   توسط ...::: افشین :::...  | 

 

نه تو می مــانی و نه انــدوه

و نه هیچیـــــک از مردم ایــــن آبادی …
به حباب نگـــــران لب یک رود قســــم،
و به کوتاهــــی آن لحظه شـــــادی که گذشت،
غصــــه هم می گــــذرد…

آنچنــــانی که فقط خاطــــره ای خواهـــد ماند …
لحظه ها عریاننــــد.

به تنِ لحظـــه خود، جامه انــدوه مپوشان هرگــــز…

 

+ سهراب سپهری

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت   توسط ...::: افشین :::...  | 

 

می دانی؟
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
تـعطیــل است!

و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت
باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی
و بی خیال ســوت بزنی

در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که
پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند
آن وقت با خودت بگویـی:
بگذار منتـظـر بمانند!

 

+ حسین پناهی

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393ساعت   توسط ...::: افشین :::...  | 

 

بعضی وقتا با ید از کسایی که کنارتن تشکر کنی ازشون ممنون شی بخاطر اینکه هستن کنارت شاید نتونن از لحاظ اقتصادی کمکت کنن ولی حضورشون انقد مهم و نزدیک هست که تکیه گاهت میشن ... حتی اگه بخوان واسه چند لحظه کنارت باشن ...

 

ازتون ممنون

از بابک،معصومه،مریم،رویا،منصور،علی،مائده،شبنم،سیامک

از آسمان

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مرداد 1393ساعت   توسط ...::: افشین :::...  | 

 

ما از وحشت فراموش کردن دیگران است که عکس آنها را به دیوار می کوبیم یا روی تاقچه می گذاریم ; یک وفاداری کاذب ... خود ما به عکس هایی که به دیوارهای اتاقمان می کوبیم نگاه نمی کنیم ، یا خیلی به ندرت و تصادفا نگاه می کنیم . ما به حضور دائم و به چشم نیامدنی آنها عادت می کنیم . عکس فقط برای مهمان است ... این را یادتان باشد که 'ذره یی در قلب ، بهتر از کوهی بر دیوار است' .

 

+ نادر ابراهیمی

 

+ نوشته شده در  جمعه سی ام خرداد 1393ساعت   توسط ...::: افشین :::...  |